Olika roller!?

Vi är en personer men finns i flera olika sammanhang och många tycker att de behöver agera olika i de olika rollerna. Jag ser att det finns olika roller tex. mamma-, fru-, jobb-, vänrollen men tycker inte att jag uppträder olika.
När jag var lärare så kunde jag inte vara på ett sätt hemma och ett sätt i skolan för jag är jag. Det som gjorde att jag kände mig kluven var att min mammaroll och fruroll inte fick så stort utrymme som jag önskade för att min skolroll upptog för mycket tid på dygnet.
Idag driver jag LindaOh! och det är en livsstil där alla roller ingår. Det är ett förhållningssätt som grundar sig i den jag är. Om jag inte får utrymme till de olika rollerna så fungerar inte mitt företag.
Min grund i allt jag gör är att jag älskar att se andra utvecklas och finns gärna där som ett stöd. Jag gillar att nätverka och att alla, företag, team, den enskilde individen, ska få ut största nyttan av allt som görs så att så många som möjligt mår bra.
Fördelen med att driva LindaOh! är att jag får göra detta i min företagarroll precis så mycket som jag vill så att jag även kan vara i mina andra roller utan att få dåligt samvete. På så sätt tar jag ansvar för min egen roll, att vara Linda, för utan att jag kan vara jag så fungerar inte någon av de andra rollerna. Om det nu är roller eller kanske bara att vi är oss själv fast i olika sammanhang.
Så ta hand om er själva, dela med er och lyft varandra. Om du känner att du måste spela en roll så fundera över om du är på rätt plats i livet eller om du kan vara där och ändå vara dig själv.