Linda Oh

Här kan du läsa om mitt arbete som handledare och föreläsare åt företag, skolor och privat personer samt få en inblick i vad några tycker om mitt arbete.
Detta är ett mycket givande jobb som utformas i samarbete med uppdragsgivaren.
Titta vidare under den rubrik som passar dig bäst!

Linda föreläser Summer party närbild