Företag

Det krävs mod för att göra en förändring.
En förändring låter skrämmande och tidskrävande men se det som en utveckling av hela företaget som ger bättre ledarskap, tydligare och mer delaktig kommunikation, större trivsel och bättre service.
Jag hjälper er att hålla fokus på utvecklingsarbetet och gör det mer tidseffektivt.

Jag kan hjälpa er i en viss del i processen eller genom att stödja er i en längre arbete. Det är viktigt att synliggöra och kartlägga det man vill förmedla eller problemet man vill ta tag i. Sedan sätter vi mål som alla blir engagerade i och tillsammans på olika nivåer jobbar mot. Vi utvärderar under tiden för att revidera för att få så bra måluppfyllelse som möjligt. När arbetet är klart utvärderar vi och sätter nya mål.